Φυσικοθεραπεία: Hλεκτροθεραπεία - TENS - BioFeedback


Ως ηλεκτροθεραπεία στον τομέα της αποκατάστασης έχει ερευνηθεί και εφαρμοστεί ο ηλεκτρικός μυικός και νευρικός ερεθισμός, για τη διαχείρηση του πόνου, τη βελτίωση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, την ιστική ανάπλαση, τον έλεγχο του οιδήματος Ηλεκτροθεραπεία με δυο θεραπευτικά είδη ρεύματος TENS & BIOFEEDBACK. καθώς και για την πρόληψη και επιβράδυνση της μυικής ατροφίας.

Ο ηλεκτρικός διαδερμικός νευρικός ερεθισμός (TENS) είναι ένα είδος ρεύματος που συμβάλλει στη μείωση και τη διαχείριση του πόνου. Κάτω από ορισμένες προυποθέσεις μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου κατάλληλα για μυική διέγερση και για να διεγείρει απονευρωμένους μύες. Κατά τη χρήση του, ο φυσικοθεραπευτής θα εφαρμόσει ηλεκτρόδια στο δέρμα σας και θα αισθανθείτε ένα μυρμήγκιασμα.

Άλλα είδη ρεύματος που χρησιμοποιούνται ειναι: το ρεύμα υψηλής τάσης( HIGH VOLT), το VMS, τα παρεμβαλλόμενα- διασταυρούμενα, τα μικρορεύματα ( microcurrent), κ.α.

Το ηλεκτρομυογράφημα επιφανείας (BIOFEEDBACK), είναι μία τεχνική μέτρησης της ηλεκτρικής δραστηριότητας του μυός. Ο μυϊκός ιστός, όπως τα νεύρα, μεταφέρει ηλεκτρικά σήματα, τα οποία ονομάζονται «δυναμικά ενέργειας». Τα ηλεκτρικά σήματα του μυός, μετρώνται και αναγράφονται σε μία οθόνη και ενισχύονται σε ήχους που ακούει ο ασθενής και παρέχοντας ανατροφοδότηση για καλύτερο εκούσιο έλεγχο στη λειτουργία του μυός και βελτίωση της αδυναμίας.


Με μια ματιά

Γυμναστική
Θεραπευτικό Μασάζ
Αισθητική Φυσικοθεραπεία