Φυσικοθεραπεία: θερμά - Ψυχρά επιθέματα


Τα επιθέματα επιλέγονται θερμά ή ψυχρά ανάλογα με το αίτιο του πόνου. Τα θερμά επιθέματα προσφέρουν ανακούφιση, χαλαρώνουν το μυϊκό σπασμό και αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματος. Δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις οξέων φλεγμονωδών καταστάσεων, γιατί μπορεί να τις επιδεινώσουν. Τα ψυχρά επιθέματα εφαρμόζονται σε οξείς τραυματισμούς (π.χ. διαστρέμματα, κατάγματα, τενοντίτιδες), προκειμένου για τη μείωση του πόνου και της φλεγμονής. Σε περιπτώσεις παρατεταμένου μυϊκού σπασμού, μπορούμε να εφαρμόσουμε κρύο επίθεμα, το οποίο και ερευνητικά αποδεδειγμένα, προκαλεί χάλαση του μυϊκού σπασμού και ανακούφιση των συμπτωμάτων. Υπάρχουν τέλος περιπτώσεις που ενδείκνυται η εναλλαγή του ζεστού και του κρύου επιθέματος για αύξηση της υπεραιμίας.

Με μια ματιά

Γυμναστική
Θεραπευτικό Μασάζ
Αισθητική Φυσικοθεραπεία