Φυσικοθεραπεία: Λοιπές Τεχνικές Αποκατάστασης


Manual Τherapy κατα Mulligan

H Φυσικοθεραπευτική τεχνική των μυοσκελετικών προβλημάτων έχει προοδεύσει με την πάροδο των χρόνων, καθιστώντας τις εξειδικευμένες τεχνικές κινητοποίησης σε πολλές περιπτώσεις πιο σημαντικές και ουσιαστικές από την απλή εφαρμογή των φυσικών μέσων για ανακούφιση των συμπτωμάτων. Οι εφαρμογές κινητοποίησης κατά Mulligan συνδυάζουν την παθητική κινητοποίηση των άκρων και της σπονδυλικής στήλης με την ενεργητική κίνηση των αρθρώσεων του ασθενούς (Mobolizations With Movement-MWMS).

Κατά την αξιολόγηση ο φυσικοθεραπευτής θα εντοπίσει ένα ή περισσότερα σημεία όπως περιγράφονται από τον Maitland που χρήζουν κινητοποίησης (απώλεια εύρους κίνησης, πόνος συσχετιζόμενος με κίνηση ή πόνος που συνδυάζεται με συγκεκριμένες λειτουργικές δραστηριότητες). Εν συνεχεία θα εφαρμόσει παθητική κινητοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του Kaltenborn, εντοπίζοντας σε πιο επίπεδο θα γίνει η θεραπεία.

Ο θεραπευτής θα εφαρμόσει με τα χέρια του και με τη βοήθεια ειδικών εξαρτημάτων (ειδικές ζώνες κινητοποίησης, σφήνες κ.α.) κινητοποίηση και ολίσθηση των αρθρικών επιφανειών στο επίπεδο που εντόπισε, ώστε να πραγματοποιηθεί η κίνηση της άρθρωσης του ασθενούς σε ολόκληρο το εύρος, χωρίς πόνο και συνοδά συμπτώματα. Με την επανάληψη κατά τη θεραπευτική συνεδρία (3 σετ των 10 επαναλήψεων), καταφέρνουμε να διατηρήσουμε την επανατοποθέτηση των αρθρώσεων και τα θεραπευτικά οφέλη.

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του έσω διαστρέμματος της ποδοκνημικής κατά την οποία ασκείται έμμεση τάση διαμέσου των συνδέσμων πάνω στο έξω σφυρό. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να μην υποστεί βλάβη ο σύνδεσμος, αλλά να έχουμε μια μικρή πρόσθια μετατόπιση της περόνης, η οποία δε γίνεται αντιληπτή ακτινολογικά και προκαλεί περιορισμό στην κίνηση της ποδοκνημικής άρθρωσης με άμεσο αποτέλεσμα να μην μπορούμε να περπατήσουμε φυσιολογικά και να κουτσαίνουμε.

Με την επανατοποθέτηση του σφυρού και της περόνης με τις ειδικές τεχνικές κινητοποίησης κατά Mulligan η κινητικότητα και τα επώδυνα συμπτώματα αποκαθίστανται. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν μετατοπίσουμε το έξω σφυρό σε οπισθιοκρανιακή κατεύθυνση και το κρατήσουμε εκεί.

Για τη διατήρηση της σωστής θέσης της άρθρωσης σε 24ωρη βάση συνδυαστικά εφαρμόζονται ειδικές τεχνκές λειτουργικής περίδεσης (Kinesio Taping) και δίδονται οδηγίες αυτό-θεραπείας στο σπίτι. Όταν πλέον αποκτήσουμε το πλήρες εύρος κίνησης της άρθρωσης χωρίς κανένα περιορισμό και πόνο, δίδονται ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών, σταθεροποίησης και ιδιοδεκτικότητας.

Ελάτε σήμερα για μία συνεδρία αξιολόγησης δωρεάν και αφήστε πίσω τους τραυματισμούς που έχουν προκαλέσει περιορισμούς των αρθρώσεων (κάκωση ώμου, διάστρεμμα ποδοκνημικής, δυσκαμψία στα γόνατα, πόνο στη σπονδυλική στήλη), ώστε να μπορείτε να αισθάνεστε πιο υγιείς, πιο λειτουργικοί και με καλύτερη ποιότητα ζωής χωρίς πόνο και περιορισμούς.

Με μια ματιά

Γυμναστική
Θεραπευτικό Μασάζ
Αισθητική Φυσικοθεραπεία